Energetika
Udržitelnost a ESG

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Výroba energie z trvale udržitelných obnovitelných zdrojů energie je jedním ze základních stavebních kamenů konceptu chytrého regionu. Obnovitelnými zdroji energie rozumíme v našich podmínkách především energii vody, slunce a větru, která je získávána vodními, fotovoltaickými a větrnými elektrárnami. Obnovitelné zdroje energie doplňují zásobníky k ukládání energie – velkokapacitní bateriové zdroje nebo vodíkové technologie, které slouží k zmírnění rozdílu mezi výrobou a spotřebou energie.  Mezi ekologické způsoby výroby energie patří také kogenerace neboli kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kde dochází k využití tzv. odpadního tepla vzniklého při výrobě energie. Kogenerační jednotky se často používají jako primární zdroj elektrické energie v lokalitách, kde v rozvodné síti není k dispozici potřebný výkon.

Sdílejte na sociálních sítích