Doprava

Chytré parkování

Chytré parkování

Nedílnou součástí chytrého města je jeho vybavenost chytrými parkovišti, které v mobilní aplikaci on-line oznámí volná místa a ušetří tak čas a finance spojené s hledáním parkovacího místa. Přidáním nabíjecí stanice pro elektromobily je docíleno synergického propojení čisté mobility a chytrého parkování a přidává možnost využití dalších dopravních módů.

Chytré parkování umožňuje sledovat změny stavu parkovacích ploch on-line. To vše zajišťují senzory, které se buď zapustí do vozovky, či nadzemní senzory umístěné samostatně nebo na veřejném osvětlení. Systém využívá tyto informace pro navádění řidičů na volná parkovací místa pomocí informačních panelů na ulicích nebo přes mobilní aplikace. Pomocí aplikace je možnost sledovat využití parkovacích ploch, případně zjistit, pro koho je daná plocha určena. Rovněž lze pomocí mobilní aplikace uhradit parkovací poplatek. Chytré parkování je cestou ke snižování množství vypouštěných emisí do ovzduší, k úspoře času a pohonných hmot spojených s hledáním volného místa. Systém lze využít i při jednorázových masivních akcích, kde lze očekávat zvýšenou poptávku po parkování.

Sdílejte na sociálních sítích