Udržitelnost a ESG

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelenou infrastrukturu obcí tvoří zeleň v sídlech i v jejich blízkosti, má pozitivní přínosy pro kvalitu života obyvatel. Prvky  zelené infrastruktury přispívají k ochlazování budov i volných prostranství, zadržují vláhu a čistí ovzduší. Modrá infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání dešťové vody či její čištění. Zelenou infrastrukturu je možné použít vzhledem k přirozené retenční a absorpční schopnosti půdy a krajiny například pro snížení množství odtékající dešťové vody, která se dostává do kanalizační sítě a následně do jezer, řek a potoků. Využití zelené infrastruktury zahrnuje například prvky, jako jsou zelené střechy a zelené fasády (zvyšování energetické efektivnosti staveb, přírodní chlazení a podpora zadržování vody), zeleň ve veřejných prostorech (ochlazování ulic a zadržování vody). Zelená infrastruktura může sloužit jako identifikátor znečištění ovzduší, zároveň však zlepšuje jeho kvalitu pohlcováním znečišťujících látek.

Sdílejte na sociálních sítích