Digitalizace a kyberbezpečnost
Inovace a výzkum
Internet věcí
Z našeho kraje

Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s online nákupem parkovacího místa

Projekt reaguje na nadměrné množství turistů v lokalitě a je zacílen na novou webovou prezentaci, rezervační, nákupní a redakční systém, který návštěvníkům přiblíží Adršpašské skály i region v nové podobě.
Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s online nákupem parkovacího místa

Systém  umožňuje moderní způsob nákupu e-vstupenky i e-parkovného a zjednoduší tak odbavení a zároveň poskytne provozovatelům všechna potřebná data a statistiky. Unikátní řešení je i sjednocení nákupu, kdy návštěvník během procesu nákupu může zvolit jak vstupenku do skalního města, tak i samotný vjezd na parkoviště. Díky tomuto napojení dokážeme dopředu již vědět očekáváný nápor turistů i dopravy. Získaná data přispívají k lepší koordinaci zaměstnanců na parkovišti, prohlídkovém okruhu, ale také s policií a hasiči.

V posledních letech se převážně Adršpašské skály potýkaly s nadměrným množstvím turistů a často byl Adršpach spojován s fenoménem zvaným overtourism. V soutěskách se tlačily davy, přeplněná parkoviště nutila k odstavování aut v zakázaných místech a na soukromých pozemcích. Důsledkem byly kolony a dopravní kolapsy, jejichž zvládnutí si vyžádalo nasazení policie a hasičů. Limity pro maximální počet návštěvníků v chráněném území byly opakovaně překračovány. Mediální obraz Adršpachu a samotné NPR měl spíše negativní kontext, jehož důsledkem byl např. nežádoucí úbytek vícedenních turistů, kteří se v lokalitě ubytují a jsou pro oblast lepším ekonomickým přínosem. Nebyla věnována pozornost marketingovým a organizačním nástrojům k lepšímu zvládnutí situace. Chyběla pružná spolupráce s partnery a subjekty cestovního ruchu. Bylo nutné provést změny, které povedou k lepší ochraně jedinečného přírodního dědictví a jeho zachování pro další generace. Zároveň s tím eliminovat dopravní kolapsy v území a zprostředkovat příjemný návštěvnický zážitek.

Vznikl tak projekt na novou webovou prezentaci, rezervační, nákupní a redakční systém, který návštěvníkům přiblíží Adršpašské skály i region v nové podobě a společně s moderním způsobem nákupu e-vstupenky i e-parkovného zjednoduší odbavení a zároveň poskytne provozovatelům všechna potřebná data a statistiky. Unikátní řešení je i sjednocení nákupu, kdy návštěvník během procesu nákupu může zvolit jak vstupenku do skalního města, tak i samotný vjezd na parkoviště. Díky tomuto napojení dokážeme dopředu určit očekáváný nápor turistů i dopravy.

Získaná data přispívají k lepší koordinaci zaměstnanců na parkovišti, prohlídkovém okruhu, ale také s policií a hasiči. Nový způsob organizace turistického ruchu v Adršpachu byl konzultován s dotčenými Dobrovolnými svazky obcí, Správou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a státním podnikem Lesy ČR. Veřejnost, média, turistické kanceláře, agentury i centra byly o celém plánovaném spuštění nových webových stránek, e-prodeje vstupenek i parkovného informovány v předstihu prostřednictvím cílené mezinárodní informační kampaně, která byla k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (CZ, PL, DE, EN). K rozšíření informace o spuštění projektu bylo vyzváno cca 700 subjektů CR, počínaje Agenturou Czech Tourism s jejími pobočkami v zahraničí, Centrálou cestovního ruchu KHK, Společností pro destinační management Broumovska, Kladským pomezím o.p.s., infocentry, cestovními kancelářemi a konče samotnými provozovateli ubytovacích zařízení. Aktivní spolupráce s novináři vedla k šíření informace prostřednictvím tuzemských i zahraničních médií. Cíleně se nyní tak díky modernímu online řešení nákupu optimalizuje počet návštěvníků. Aktivně se sledují výsledky a statistiky. Díky tomu je systém i kapacity možné efektivně nastavovat. Aktuální informace se k návštěvníkům dostávají prostřednictvím aktualizací, které jsou zveřejněny na webu, Facebooku a Instagramu.

Celý záměr je v souladu s platným plánem péče o NPR Adršpašsko-teplické skály a Koncepcí práce s návštěvnickou veřejností z roku 2019, kterou nechala zpracovat Správa CHKO Broumovsko. A jak probíhá samotný e-nákup? Po výběru zvoleného dne, vyplnění nezbytných údajů a zaplacení online platební kartou, dostává návštěvník okamžitě vše potřebné na svůj email. Každá vstupenka tak obsahuje unikátní QR kód pro snadnou kontrolu a identifikaci ve skalním městě i na parkovišti. Součástí e-vstupenky jsou i nezbytné pokyny o příjezdu do Adršpašských skal i pokyny o tom, jak se chovat bezpečně ve skalním městě v souladu s přírodou. Díky vlastní, na míru provedené jednoduché mobilní aplikaci pak může obsluha prohlídkového okruhu kontrolovat aktuální stav volných míst do skal a na parkovišti, a zároveň pomocí dané mobilní aplikace vstupenky s daným unikátním QR kódem validovat nebo ověřovat jejich platnost. Od začátku jsme dbali na to, aby měli návštěvníci na novém webu k dispozici bohatý, podrobný obsah a zajímavosti, a to dokonce ve více jazycích, včetně e-nákupu. Moderní design a grafika nového webu nabízí kromě online nákupu přehledné informace o možnostech dopravy s cílem motivovat návštěvníky k cestě do Adršpachu vlakem, autobusem nebo na kole. Dále nabízí interaktivní mapu prohlídkového okruhu, webkamery, tipy na výlety v okolí, seznam ubytovatelů, restaurací a spoustu dalších užitečných informací. Nezbytnou součástí jsou aktuality a dění ze skalního města, které pravidelně zveřejňujeme.

Díky navázání aktivní spolupráce se Společností pro destinační management Broumovska a městem Teplice nad Metují, vznikl informační leták, který návštěvníky mířící do Adršpachu informuje o obsazenosti parkovišť a vyprodaných vstupenkách do Adršpašského skalního města. V případě, že jsou parkoviště plně obsazená, zástupci Policie ČR zastavují řidiče na příjezdových cestách do Adršpachu a informují prostřednictvím letáku o nastalé situaci. Informační materiál sděluje, že bez předešlé rezervace vstupenek a parkovacího místa není možné v danou chvíli navštívit Adršpašské skály. Dále je zde vyznačena mapka se záchytnými parkovišti s navazující vlakovou dopravou. Důležité je upozornění na ověření dostupnosti vstupenek a jejich nákup předem. Součástí je také prezentace dalších zajímavých turistických cílů v regionu. Další unikátností je, že i sama policie nebo dobrovolní hasiči mají přístup do systému díky aplikaci a mohou tak sledovat aktuální stav parkovišť i obsazenosti prohlídkového okruhu.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích