Co je to smart city?

Smart city (chytré město) je koncept moderního města, které využívá pokročilých technologií a datových analýz ke zlepšení kvality života obyvatel, efektivnějšímu řízení infrastruktury a snížení dopadu na životní prostředí. Smart city zahrnuje mnoho oblastí, včetně dopravy, energetiky, vodovodů, kanalizací, osvětlení, bezpečnosti a správy městských služeb.
Co je to smart city?

V praxi to znamená například instalaci senzorů a IoT (Internet of Things) zařízení, které sbírají data o stavu městské infrastruktury a jejího využívání, a následné využití těchto dat pro optimalizaci městských služeb. Například mohou být nasazeny inteligentní semafory, které reagují na provoz a přizpůsobují se aktuální situaci na silnicích, čímž snižují dopravní zácpy a zlepšují průjezdnost. Dalším příkladem jsou aplikace pro chytré telefony, které umožňují obyvatelům města sledovat aktuální informace o dopravě a parkování, nebo využít různé služby města, například objednat si veřejnou dopravu nebo si zaplatit parkování.

Cílem smart city je vytvořit město, které je efektivnější, udržitelnější a příjemnější pro život obyvatel.

Historie smart city

Historie konceptu smart city se dá rozdělit do několika fází. Následující odrážky nabízejí chronologický přehled těchto fází:

 • 1960-80: V této fázi se začíná rozvíjet koncept "urbanismu informačního věku", který se soustředí na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) k řízení městských funkcí. Tento koncept se často spojuje s názvem "elektronické město" nebo "virtuální město". Příkladem projektu tohoto typu je například francouzské město Lille, které v 70. letech implementovalo systém pro elektronickou kontrolu dopravy a zabezpečení.

 • 1990-2010: V této fázi se začínají objevovat první koncepty "chytrých měst", které kromě ICT využívají také další technologie, například senzory, automatizaci a internet věcí (IoT). Tento koncept se soustředí na využití dat pro efektivnější řízení městské infrastruktury a zlepšení kvality života obyvatel. Příkladem projektu tohoto typu je například město Masdar v Abu Dhabi, které se snaží být co nejvíce soběstačné a využívat jen obnovitelné zdroje energie.

 • 2010-současnost: V této fázi se koncept smart city začíná stávat stále populárnější a rozšířenější. Technologie jako umělá inteligence (AI) a blockchain se stávají stále důležitějšími, a to zejména v oblasti řízení dopravy a bezpečnosti. Koncept smart city se také stává důležitým tématem pro politické a hospodářské rozhodování. Příkladem projektu tohoto typu je například město Singapur, které se snaží stát se nejchytřejším městem na světě a využívá mnoho různých technologií ke zlepšení kvality života obyvatel.

Příklady chytrých měst ve světě:

Evropa:
 • Amsterdam, Nizozemsko - Cílem projektu Amsterdam Smart City je vytvořit udržitelné město využívající moderní technologie pro zlepšení mobility, energetické účinnosti a kvality života obyvatel.
 • Barcelona, Španělsko - Cílem projektu Barcelona Smart City je vytvořit město založené na inovativních řešeních, které usnadní a zlepší každodenní život obyvatel.
 • Kodaň, Dánsko - Cílem projektu Copenhagen Connecting je vytvořit inteligentní město, které využívá moderní technologie k řízení dopravy a zlepšení mobility.
 • Helsinki, Finsko - Helsinki chce být nejlepším městem na světě pro život. Cílem projektu Helsinki Smart City je vytvořit chytré město, které bude využívat moderní technologie k podpoře udržitelnosti, zdraví a kvality života obyvatel.
 • Manchester, Spojené království - Cílem projektu Manchester Smart City je vytvořit město využívající moderní technologie k zlepšení dopravy, energetické účinnosti a bezpečnosti obyvatel.
Asie:
 • Tokio, Japonsko - Cílem projektu Tokyo Smart City je vytvořit město využívající moderní technologie k podpoře udržitelnosti, zdraví a bezpečnosti obyvatel.
 • Singapur, Singapur - Cílem projektu Smart Nation Singapore je vytvořit inteligentní město, které využívá moderní technologie k zlepšení dopravy, bezpečnosti a kvality života obyvatel.
 • Pusan, Jižní Korea - Cílem projektu Busan Smart City je vytvořit město využívající moderní technologie k zlepšení dopravy, energetické účinnosti a bezpečnosti obyvatel.
 • Šen-čen, Čína - Cílem projektu Shenzhen Smart City je vytvořit město využívající moderní technologie k řízení dopravy, zlepšení bezpečnosti a podpoře udržitelnosti.
 • Tchaj-pej, Tchaj-wan - Cílem projektu Smart City Taipei je vytvořit město využívající moderní technologie k podpoře udržitelnosti, bezpečnosti a zlepšení kvality života obyvatel.
Jižní Amerika:
 • Medellín, Kolumbie - Cílem projektu Medellín Smart City je vytvořit město s vysokou kvalitou života, zlepšenou mobilitou a rozvinutým ekonomickým potenciálem, využívající moderní technologie a inovace.
 • Curitiba, Brazílie - Cílem projektu Curitiba Smart City je vytvořit město s udržitelnou dopravou, čistým ovzduším a bezpečným prostředím pro obyvatele, využívající moderní technologie a inovace.
 • Santiago, Chile - Cílem projektu Santiago Smart City je vytvořit chytré město s efektivním řízením dopravy, zlepšenou kvalitou života a podporou inovací a podnikání.
Střední východ:
 • Dubaj, Spojené arabské emiráty - Cílem projektu Smart Dubai je vytvořit nejchytrnější město na světě, s využitím moderních technologií pro zlepšení veřejných služeb, mobility a bezpečnosti.
 • Tel Aviv, Izrael - Cílem projektu Tel Aviv Smart City je vytvořit město, které využívá inovativní řešení pro zlepšení mobilita, zdraví a kvality života obyvatel.
Severní Amerika:
 • Toronto, Kanada - Cílem projektu Toronto Smart City je vytvořit město, které bude využívat moderní technologie k zlepšení životního prostředí, mobility a efektivnímu řízení města.
 • Boston, USA - Cílem projektu Boston Smart City je vytvořit město, které využívá moderní technologie pro zlepšení kvality života obyvatel, bezpečnosti a efektivnímu řízení dopravy.
 • San Francisco, USA - Cílem projektu San Francisco Smart City je vytvořit město s vysokou kvalitou života a udržitelností, využívající moderní technologie pro zlepšení mobility a veřejných služeb.
 • Mexico City, Mexiko - Cílem projektu Mexico City Smart City je vytvořit město s efektivním řízením dopravy, zlepšenou bezpečností a kvalitou života obyvatel.
Austrálie:
 • Sydney - V roce 2016 byl spuštěn projekt Smart Sydney, který má za cíl využívat data a technologie pro zlepšení života obyvatel. Projekt se zaměřuje na oblasti jako doprava, bezpečnost a udržitelnost.
 • Melbourne - Město Melbourne v roce 2018 spustilo projekt Future Melbourne, který se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro městské problémy. Projekt se soustředí na oblasti jako inteligentní doprava, udržitelnost a inovace.
Afrika:
 • Kapské Město, Jihoafrická republika - Kapské Město využívá moderní technologie k monitorování dopravy a zlepšení bezpečnosti. Například projekt "ShotSpotter" využívá senzory k okamžitému detekování střelby v problematických oblastech města.
 • Lagos, Nigérie - Lagos spouští projekt "Eko-atlantické město", který má za cíl vytvořit nové chytré město s moderní infrastrukturou, které bude schopné zvládat narůstající počet obyvatel. Projekt se soustředí na využívání obnovitelných zdrojů energie a moderních řešení pro zajištění bezpečnosti obyvatel.
Sdílejte na sociálních sítích