Co jsou to chytré regiony?

Co jsou to chytré regiony?

Smart regiony jsou oblasti, které využívají moderní technologie a digitální inovace k zlepšení kvality života obyvatel, zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti a udržitelnosti regionu. V rámci smart regionů se využívají různé technologie, jako jsou senzory pro sběr dat, umělá inteligence, blockchain, internet věcí (IoT) a další, které umožňují zlepšit efektivitu veřejných služeb, dopravy, ochrany životního prostředí a podporu podnikání. Smart regiony se zaměřují na rozvoj inovací, digitálního průmyslu a kreativních odvětví, což přináší ekonomický růst a zvyšuje atraktivitu regionu pro investice a cestovní ruch. Smart regiony mohou být tvořeny jedním nebo více městy a obcemi a spolupracovat na společných projektech, které přináší prospěch celému regionu.  Smart regiony využívají podobné technologie jako smart city, ale s větším zaměřením na spolupráci mezi městy a obcemi v rámci regionu a koordinaci projektů na celém území. Cílem smart regionů je také zlepšit životní podmínky a zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost celého regionu, nikoliv pouze jednoho města.

Historie chytrých regionů ve světě:
 • 2014: Evropská komise přijala strategii nazvanou Digitální agenda pro Evropu, která se zaměřuje na využití digitálních technologií k podpoře hospodářského růstu a zlepšení životního prostředí v Evropě. Součástí této strategie je i podpora rozvoje smart city a smart regionů.
 • 2015: Evropská komise zahájila program nazvaný Smart Regions, který má za cíl podporovat inovace a digitalizaci v regionech a zlepšit koordinaci mezi městy a obcemi v rámci regionů. Program je součástí Evropské strategie pro inteligentní růst a zaměstnanost.
 • 2016: V Německu byla zahájena iniciativa nazvaná Smart Country, která se zaměřuje na digitalizaci venkovských oblastí a podporu vzniku chytrých regionů. Iniciativa je financována ze státního rozpočtu a jejím cílem je zlepšit kvalitu života v regionech a zvýšit jejich hospodářskou konkurenceschopnost.
 • 2017: V Polsku byla zahájena iniciativa nazvaná Smart Province, která se zaměřuje na podporu inovací a digitálních technologií v regionech. Iniciativa je financována ze státního rozpočtu a jejím cílem je zlepšit kvalitu života v regionech a podpořit jejich hospodářský rozvoj.
 • 2018: V USA byl zahájen program nazvaný Smart Regions, který má za cíl podporovat využití digitálních technologií a inovací v regionech. Program je financován federální vládou a spolupracuje s místními vládami a univerzitami.
 • 2019: V Číně byla zahájena iniciativa nazvaná Smart Regions, která se zaměřuje na digitalizaci a modernizaci venkovských oblastí. Iniciativa je součástí vládního plánu na rozvoj venkova a jejím cílem je zlepšit životní podmínky obyvatel v regionech a podpořit rozvoj místního hospodářství.
 • 2020: V Japonsku byla zahájena iniciativa nazvaná Smart Regions, která se zaměřuje na využití digitálních technologií k podpoře hospodářského růstu a zlepšení životního prostředí.
 • V roce 2020 se v souvislosti s pandemií Covid-19 začaly objevovat nové výzvy, které ovlivnily rozvoj smart regionů. Bylo zřejmé, že města a regiony potřebují více než kdy jindy digitální technologie k řešení těchto nových výzev. Například v oblasti zdravotnictví byly vytvořeny nové digitální platformy, které umožňují lidem sledovat své zdraví a komunikovat s lékaři na dálku.
 • V roce 2021 začaly být smart regiony stále více diskutovány jako cesta k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN. V rámci Evropské unie byla přijata nová strategie inteligentního rozvoje regionů a měst na období 2021-2027. Tato strategie má za cíl podpořit digitalizaci a udržitelný rozvoj regionů v EU.
 • V současné době se smart regiony rozvíjejí v různých částech světa. Jejich cílem je využití digitálních technologií k zlepšení života lidí, podpoření udržitelného rozvoje a řešení výzev, kterým regiony čelí. Smart regiony se snaží využít technologie k vytvoření lepších služeb pro občany a k podpoře hospodářského růstu a inovací.
Příklady chytrých regionů ve světě:
 • Fukuoka Smart East, Japonsko - cílem je vytvořit inteligentní region, kde se budou podporovat nové inovativní technologie a podnikání.
 • Smart Region Ore Mountains, Německo - cílem je zlepšit udržitelnost a konkurenceschopnost regionu pomocí chytrých technologií.
 • Wellington Regional Economic Development Agency, Nový Zéland - cílem je rozvíjet regionální ekonomiku a zlepšovat kvalitu života obyvatel.
 • Andalusian Smart City Cluster, Španělsko - cílem je rozvíjet inteligentní řešení a zvyšovat efektivitu veřejných služeb ve městech Andalusie.
 • Smart Region Vendée, Francie - cílem je zlepšit dopravu, energetickou účinnost a udržitelnost v regionu Vendée.
 • Smart Region Lower Austria, Rakousko - cílem je využívat chytré technologie a zvyšovat efektivitu veřejných služeb v celém regionu Dolní Rakousko.
 • Smart Province Program, Filipíny - cílem je modernizovat provinční infrastrukturu a podporovat udržitelný rozvoj pomocí technologií a inovativních řešení.
 • Smart Region Nantes, Francie - cílem je zlepšit mobilitu a energetickou účinnost v regionu Nantes.
 • Smart Region Sørlandet, Norsko - cílem je rozvíjet udržitelnost a zlepšovat kvalitu života obyvatel v regionu Sørlandet pomocí technologií.
 • Smart Region Valparaiso, Chile - cílem je rozvíjet inteligentní řešení a zvyšovat efektivitu veřejných služeb v regionu Valparaiso.
 • Smart Region Trentino, Itálie - cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel a zvýšit konkurenceschopnost regionu Trentino pomocí chytrých technologií.
 • Smart Region Hokuriku - Japonsko: Cílem je podpora rozvoje inovací a zlepšení kvality života v regionu prostřednictvím využití technologií jako jsou IoT a umělá inteligence.
 • Smart Region Flandry - Belgie: Cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel regionu prostřednictvím řešení v oblasti mobility, energetiky, zdravotnictví a životního prostředí.
 • Smart Region Silesia - Polsko: Cílem je využít digitální technologie pro podporu ekonomického rozvoje regionu a zlepšení kvality života obyvatel.
 • Smart Region Tampere - Finsko: Cílem je využití digitálních technologií pro zlepšení životního prostředí, mobility a inovací v regionu.
 • Smart Region Lombardie - Itálie: Cílem je využití digitálních technologií pro podporu ekonomického rozvoje a zlepšení kvality života obyvatel regionu.
Sdílejte na sociálních sítích