Energetika

Energetický management budov

Energetický management budov

V procesu energetického managementu budov (EMB) se sledují a řídí operační systémy v rámci budovy, je to systém zajišťující optimalizaci a bezpečné zajištění energetických potřeb s minimálním zátěžím životního prostředí a maximální úsporou. Obyvatelé mohou pomocí aplikace kontrolovat a ovládat spotřebu elektřiny ve vlastních domácnostech, získají tak lepší přehled o spotřebě energie jednotlivými spotřebiči, provádět nezbytné změny v systémech automatizace budov. Systém čidel navíc vyhodnotí jakékoli poruchy a ztráty energie. Malé střešní fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy snižují závislost budov na energii ze sítě, v bytových domech mohou sloužit k osvětlení a vytápění společných prostor apod.

Co tvoří energetický management budov:

  1. Monitorování a sběr dat: Sběr dat o energetické spotřebě, výkonu systémů, teplotách, vlhkosti a dalších parametrech v budově je základním prvkem EMB. Moderní senzory a měřicí zařízení umožňují průběžné monitorování a získávání relevantních informací.
  2. Analýza a vyhodnocování dat: Zpracování a analýza dat umožňuje identifikovat vzory spotřeby energie, detekovat anomálie, určit oblasti s největším potenciálem úspor a provádět dlouhodobé hodnocení efektivity energetických opatření.
  3. Identifikace úsporných opatření: Na základě analýzy dat může energetický manažer identifikovat možnosti pro úsporná opatření, jako jsou zlepšení izolace, optimalizace nastavení vytápění a chlazení, modernizace osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie apod.
  4. Plánování a implementace opatření: Energetický manažer společně s týmem navrhuje a implementuje konkrétní úsporná opatření, která zahrnují instalaci nových technologií, aktualizaci systémů, úpravy chování uživatelů a další.
  5. Monitorování výsledků: Po implementaci opatření se pokračuje v průběžném monitorování a vyhodnocování energetických výsledků. To umožňuje ověřit dosažení očekávaných úspor a provádět případné úpravy.
  6. Edukace a informování: Energetický manažer může zavádět vzdělávací programy pro zaměstnance budovy a uživatele, aby zvýšil povědomí o důležitosti úsporného chování a správného využívání energetických systémů.
  7. Sledování trendů a inovací: EMB zahrnuje i sledování nových technologií a trendů v oblasti energetiky, aby se zajišťovala stále vyšší účinnost a udržitelnost energetického managementu budov.
Sdílejte na sociálních sítích