1. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

V úterý 8. ledna 2019 od 10:00 hodin se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo první jednání řídící pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.
1. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Na jednání se sešli zástupci kraje, měst a obcí z regionu, Univerzity Hradec Králové, Sdružení místních samospráv, Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Centra investic, rozvoje a inovací, aby zahájili spolupráci na rozpracování myšlenky Královéhradecký kraj Chytrý region.

Jednání vedl radní Pavel Hečko, který celé setkání moderoval a hledal styčné body mezi všemi organizacemi a prostor, kde se jejich zájmy, potřeby a možnosti zapojení prolínají. Kromě něj se jednání zúčastnila Martina Berdychová - náměstkyně hejtmana, Zita Kučerová vedoucí oddělení rozvoje a inovací CIRI, radní Karel Klíma, ředitel CIRI Lukáš Korych, zástupkyně magistrátu Hradec králové a radní Václav Řehoř.

Vedoucí Oddělení rozvoje a inovací Zita Kučerová seznámila přítomné s konceptem Chytrého regionu a s postupem prací a průběžnými výstupy. Cílem jednání bylo zjistit názory aktérů zapojených do Chytrého regionu, jejich možnou úlohu zapojení v rámci Chytrého regionu, jejich kompetence a zkušenosti s chytrými řešeními.

Za tímto účelem byly přítomným položeny 3 otázky:
  • Jaké jsou Vaše současné aktivity a plány v oblasti SMART?
  • Jaká jsou Vaše prioritní témata v konceptu Chytrý region?
  • Jakou vidíte svou roli a kompetence v konceptu Chytrý region?

Všichni účastníci jednání se k výše uvedeným otázkám vyjádřili, vedla se živá diskuze nad úlohami jednotlivých partnerů Chytrého regionu a možnostmi, jak se do tvorby Chytrého regionu zapojí. Výsledky jednání a diskuze jsou v souladu s vytyčenými cíli Chytrého regionu. Za vhodné se jeví nadále pokračovat ve workshopech, další z řady workshopů by bylo vhodné zaměřit na veřejnou správu – oblast komunikace s občany. Vhodnými tématy pro další workshopy se jeví i bezpečnost a problematika energie a energetiky. Další významnou myšlenkou je pomoc při mapování potřeb obcí, mapování potřeb firem, sdílení dobré praxe. Důležitým krokem je setkání se zástupci UHK ohledně témat aplikovaného výzkumu, sdílení informací a ohledně přípravy nového oboru studia. Za velmi zajímavý podnět jednání paní doktorka vidí propojení měst a obcí, především pak vzájemnou komunikaci obce a města, aglomerace a jejího zázemí.

Sdílejte na sociálních sítích