Soutěž Buďte inspirací

Soutěž Buďte inspirací
Hlasování o cenu veřejnosti je ukončeno, slavnostní vyhlášení proběhne 10. 10. 2023.

V rámci 3. ročníku soutěže Buďte inspirací budou vyhlášena následující ocenění:

 • Inovativní projekt v Chytrém regionu  Příjem přihlášek ukončen.
 • Inspirativní sociální podnik (více na webu www.socialnipodnikanihk.cz)  Příjem přihlášek ukončen.
 • Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem (více na webu www.proinovace.cz) Příjem přihlášek ukončen.
 • Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ (véce naleznete na webu www.zamestnanyregion.cz)  Příjem přihlášek ukončen.

Ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu

 

 

Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů.

Ocenění o nejlepší inovativní projekt, vyhlašovaný Regionální stálou konferencí, proběhne již potřetí. První ročník se uskutečnil v roce 2020, druhý v roce 2022. Projekt mohli přihlásit zástupci měst a obcí, jimi zřizované organizace, místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí z Královéhradeckého kraje. Do prvního ročníku, který tvořily celkem 4 kategorie, se přihlásilo 15 projektů. Do druhého ročníku bylo přihlášeno taktéž 15 projektů, tentokrát do dvou kategorií.

Soutěžní kategorie:
 • Inovativní projekt - hodnocení RSK KHK
 • Inovativní projekt - cena veřejnosti
Způsobilými soutěžícími jsou:
 • obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území
  Královéhradeckého kraje
 • organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje
Pravidla a náležitosti přihlášky:
Předchozí ročníky soutěže Buďte inspirací
Harmonogram:
 • června 2023 - vyhlášení soutěže, sběr přihlášek
 • 14. srpna 2023 – ukončení sběru přihlášek
 • srpen 2023 – hodnocení soutěže RSK KHK
 • září 2023 – hodnocení veřejnosti
 • 10. října 2023 – slavnostní vyhlášení