Soutěž Buďte inspirací

Soutěž Buďte inspirací

V rámci soutěže Buďte inspirací jsou vyhlašována následující ocenění:

Ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu


Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů.

Ocenění o nejlepší inovativní projekt, vyhlašovaný Regionální stálou konferencí, proběhlo již potřetí. První ročník se uskutečnil v roce 2020, druhý v roce 2022, třetí v roce 2023. Projekt mohli přihlásit zástupci měst a obcí, jimi zřizované organizace, místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí z Královéhradeckého kraje. Do prvního ročníku, který tvořily celkem 4 kategorie, se přihlásilo 15 projektů. Do druhého ročníku bylo přihlášeno taktéž 15 projektů, tentokrát do dvou kategorií. Do třetího ročníku se přihlásilo 10 soutěžících do dvou kategorií.

Soutěžní kategorie:
  • Inovativní projekt - hodnocení RSK KHK
  • Inovativní projekt - cena veřejnosti
Způsobilými soutěžícími jsou:
  • obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území
    Královéhradeckého kraje
  • organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje
Pravidla a náležitosti přihlášky:
Předchozí ročníky soutěže Buďte inspirací