Pracovní skupina pro chytrý region

Jednou z hlavních myšlenek Chytrého regionu je vznik partnerství, posilovaní vazeb a rozšiřování sítě stakeholderů, spočívající ve vyhledávání, propojování a iniciování klíčových aktérů v regionu. 
O kom mluvíme? 

Jsou to ti, kteří chtějí rozvíjet území s principy SMART (regionální samospráva, sdružení, regionální seskupení a platformy); ti, kteří nabízí moderní technologie (firmy, společnosti); ti, kteří vyvíjí moderní technologie (akademický sektor, výzkumné organizace) a samozřejmě i ti, kteří podporují a vytváří prostředí (státní správa, instituce).

Společně jsme vytvořili silnou pracovní skupinu pro Chytrý region, kde se potkávají zástupci krajské samosprávy a vedení kraje, zástupci měst, obcí, odborníci z Krajského úřadu a další reprezentanti veřejné správy, akademického, podnikatelského sektoru a dalších iniciativ. Jsme rádi, že se našich jednání účastí i odborníci, reprezentující národní úroveň. Tato platforma je založena na důvěře a solidnosti, ne na konkurenci a zisku. A to je jedna z podmínek, aby celým koncept měl smysl. Rozvíjí činnosti zastřešující platformy partnerů – Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje.

Jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Sdílejte na sociálních sítích