2. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

V pátek 22. února 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo druhé jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.
2. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Na druhém jednání PS pro Chytrý region byl představen první návrh Koncepce Chytrého regionu a dále členové pracovní skupiny a hosté řešeili možné návrhy dalších aktivit v Chytrém regionu, které budou tvořit jednoletý akční plán Chytrého regionu. Jednání vedl radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma, který přítomné přivítal na půdě Královéhradeckého kraje a předal slovo zástupkyni zpracovatele koncepce Zitě Kučerové.

Paní Kučerová ve stručnosti seznámila přítomné s prvním návrhem Koncepce Chytrého regionu a s podkladovými analytickými materiály (Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji, Analýza příkladů dobré praxe, Analýza společenských a technologických megatrendů, Analýza možností financování chytrých řešení), které jsou ke stažení výše. Poté doktorka Kučerová vyzvala členy pracovní skupiny k vyjádření jejich připomínek a podnětů ke zpracované koncepci, které mohou také zasílat mailem na adresu chytryregion@chytryregion.cz

V další, již pracovní, části jednání byl přítomným představen návrh akčního plánu Chytrého regionu, kde byly uvedeny první návrhy možných aktivit Chytrého regionu (včetně všech jeho partnerů) na příští rok. Tyto možné aktivity byly dále diskutovány a členové pracovní skupiny je mohou připomínkovat a navrhovat další aktivity do půlky března na adrese chytryregion@chytryregion.cz

Sdílejte na sociálních sítích