3. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

V pátek 5. dubna 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo třetí jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu druhého jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.
3. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Třetí jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní kraje Bc. Pavel Hečko. Na jednání PS pro Chytrý region byl představen dosavadní postup ve zpracování koncepce Chytrého regionu. Koncepce je v současnosti ve finální verzi po vypořádání připomínek všech partnerů, jedná se však o živý dokument, který bude dále doplňován, budou rozpracována další témata, které vyvstanou jako potřebná z jednání PS pro Chytrý region. Zároveň byly představeny aktivity realizace koncepce Chytrého regionu, které doplnili členové pracovní skupiny během připomínkování.

V další části jednání představila doktorka Kučerová další kroky realizace Chytrého regionu, jako je podpora zavádění chytrých řešení v našem regionu, možnosti urychlení zavádění chytrých řešení. koncept Chytrý venkov v Královéhradeckém kraji, postup při další identifikaci potřeb obcí a veřejné správy, firem a výzkumných organizací a vzájemného propojování těchto potřeb. Podrobněji byla představena aktivita Akademie Chytrého regonu. Řešena byla také společná prezentace partnerů Chytrého regionu (jako je například účast na veletrhu URBIS 2019, propagace v periodikách a médiích atd.), kde účastníci jednání navrhli několik nových cest propagace Chytrého regionu v jejich periodicích a dalšími komunikačními kanály. Členové pracovní skupiny také řešili další rozvoj partnerství, budování dalších sítí partnerů.

Další jednání Řídícího výboru Chytrého regionu proběhne 28. května 2019 od 14:00 hod.

Sdílejte na sociálních sítích