9. jednání pracovní skupiny

Dne 18. 10. 2023 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proběhlo již 9. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region. Na pracovním jednání si vzájemně členové představili své činnosti vedoucí k rozvoji Královéhradeckého kraje.
9. jednání pracovní skupiny

Úvodem byla prezentována nová partnerství Chytrého regionu s akademickou sférou. S Masarykovým ústavem ČVUT byla podespána smlouva o naplňování koncepcí a strategií s vazbou na regionální rozvoj, výzkum, vývoj a inovace v udržitelnosti ve veřejném sektoru. S Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice byla podepsána smlouva o spolupráci.

Poté byly prezentovány výsledky soutěže Buďte inspirací 2023, v rámci které byly v roce 2023 oceněni vítězové 4 ocenění: 

  • Inovativní projekt v Chytrém regionu
  • Inspirativní sociální podnik 
  • Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem 
  • Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Proběhla debata nad výsledky a dalšími možnými oceněními v následujícím ročníku. Členové pracovní skupiny se shodli, že spolu s dalšími oceněními, která vyhlašuje Královéhradecký kraj ajiné subjekty, by bylo ocenění až příliš a není tedy vhodné přidávat další. Zástupci oddělení inovací CIRI uvedli, že pro příští rok budou vyhlašovat ocenění jiné, protože významných projektů spolupráce výzkumných organizací a firem je v kraji poměrně malé množství. Více o soutěži je uvedeno zde.

Dále byl představen dosavadní chod a budoucí rozvoj Akademie Chytrého regionu. V akademii jsme se v tomto roce zaměřili převážně na prezenční akce (např. konference RSK „Příležitosti pro region“, Dotační seminář Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy, Seminář pro obce na téma Vysokorychlostní internet, ...) a proběhla exkurze za příklady dobré praxe (projekty z fondů EU) na Vysočinu. Vznikl také nový online modul Úvod do strategie udržitelné obce. Členové pracovní skuiny byli pozváni na 9. ročník 5 regionálních setkání, které probíhají v říjnu a listopadu 2023.

Členové PS byli také seznámeni s tím, jak Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení a inovací. Jedním z nástrojů je dotační program Královéhradeckého kraje „Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje“, který kraj vyhlašuje již od roku 2020 a v letošním roce proběhla již 4. výzva, ve které dotaci získalo 6 žadatelů. Dále byly představeny programy na podporu VaVai a malých a středních podniků v našem kraji:

  • Akcelerační vouchery
  • Asistenční vouchery
  • Dekarbonizační vouchery
  • Cirkulární (S4) vouchery.

Dále byly představeny pokroky v Líhni chytrých řešení a především v pilotním tématu líhně Strategie udržitelné obce.Strategie udržitelnosti obce vychází z metodiky ESG protokolu, který se již běžně používá pro hodnocení vlivu firem na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, je to metodika, která pomáhá vyjádřit udržitelnost obce a formulovat svou strategii a stanovit cíle udržitelnosti. Cílem strategie udržitelnosti je najít možnosti snížení spotřeby a zefektivnění provozu institucí řízených municipalitou, udělat území obce atraktivní nejen pro mladé lidi, ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, zlepšení kvality života obyvatelstva díky podrobné analýze, iniciovat nové možnosti rozvoje obce za udržení úrovně ekonomického růstu a připravit naše obce a firmy na povinnosti a finanční nástroje EU a bankovních institucí. Aktuálně jsou u pilotních obcí sesbírána data a vypočítána uhlíková stopa a stanovena výchozí hodnota ESG faktorů za výchozí rok a začíná zpracování strategické části.

Jako poslední byl představen "staronový koncept" Udržitelné zemědlěství, kterému jsme se v Chytrrém regionu věnovali v roce 2019 a 2020. Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 byl postup tohoto konceptu pozastaven, ale téma je stále aktuální a proto se jeho rozvoji budeme dále věnovat.

Závěrem jednání představili blíže své aktivity zástupci regionální kanceláře Agentury CzechInvest. Konkrétně se jednalo o představení Role agentury CzechInvest v podpoře chytrých investic, Aktivity směřující ke vzdělávání zástupců obcí a další aktivity na podporu obcí.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích